Rok ve školce

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„ŽIVOT MEZI KAMARÁDY, ANEB ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY“

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

 

Září

Téma: „Mám rád svoji školku“

Podtéma:

„Hurá do školky“
„Třída plná kamarádů“ 
„Já a moje značka“
„Sklízíme na zahrádce“

Charakteristika:

Budeme si zvykat na odloučení od rodičů, na novou autoritu, na společnost vrstevníků. Naučíme se respektovat pravidla soužití v MŠ, řešit neshody klidnou asertivní cestou a postupně si vytvářet pozitivní vztah k mateřské škole. Činnost bude zaměřena na vytváření kladných vztahů mezi dětmi a k utváření přátelství. V tomto měsíci si také začneme osvojovat základní poznatky o jednom z ročních období – podzimu.

 

Říjen

Téma: „Putování se skřítkem Podzimkem“

Podtéma:

„Kouzelné barvy podzimu“
„Kaštánek a jeho kamarádi“ 
„Podzimní procházka“
„Putování za zvířátky“

Charakteristika:

Budeme poznávat důležitost přírody a její význam v lidském životě. Jak se starat o „čistotu a zdraví přírody“, jak jí pomáhat a ubližovat co nejméně. Budeme si všímat rozmanitosti a krásy podzimu, znát divoká zvířátka, vědět co můžeme vypěstovat na zahradě a proč bychom měli dávat přednost domácí zelenině i ovoci. Budeme se učit veškeré své pocity, vzbuzené při činnostech v MŠ, pojmenovávat a popřípadě vysvětlovat.

 

Listopad

Téma: „Barvy, barvičky“

Podtéma:

„Počasí“
„Pouštíme draka“ 
„Listí padá, poletuje“
„Kdo jí hodně vitamínků, nezastoná na chvilinku“

Charakteristika:

Naučíme se poznávat barvy – starší děti by již měli znát všechny barvy i odstíny (tmavá x světlá), mladší děti alespoň 6 základních barev. Budeme si všímat změn počasí, a jak ovlivňuje nejen nás lidi. Poznáme, že ne každému dospělému máme věřit (cizí lidi na ulici). Jak se starat o sebe a své zdraví, co děláme, když jsme nemocní (vitamíny se stanou našimi kamarády - zahrajeme si na ně), když se dostaneme do nemocnice…

 

Prosinec

Téma: „Kouzelný čas“

Podtéma:

„Výlet za Mikulášem“
„Mrazík čaruje“ 
„Pečeme cukroví“ 
„Štědrý večer nastal, koledu přichystal“

Charakteristika:

Celý tento měsíc bude především zaměřen na přípravu vánoční besídky a na vánoční svátky. Děti se budou učit překonávat svůj stud a trému, aby dovedly předvést, co se v MŠ naučily. Povíme si, proč se Vánoce slaví, zda máme radost z dárků a zda také umíme obdarovávat. Zkusíme si některé zvyky a sami ve školce Vánoce „oslavíme“. Povíme si o zimě – charakteristické znaky, jak se mají v zimě zvířátka a celá příroda. Jak se líbí zima nám, co vše v zimě děláme…

 

Leden

Téma: „Zima, ta nás nezaskočí“

Podtéma:

„Vzpomínka na Vánoce“
„Zimní radovánky“ 
„Co už vím o svém těle“ 
„V zdravém těle zdravý duch“ 

Charakteristika:

V tomto měsíci se ohlédneme za předešlými svátky, Ježíškem, prázdninami… připomeneme si naše prožitky, slavnostní vánoční atmosféru… zda jsou Vánoce něčím výjimečné či nikoliv. Budeme se učit mít radost z maličkostí – užívat si počasí, ať už je jakékoliv (sníh, déšť, slunečno, mlhy, mrazy…). Budeme se vciťovat do situace druhého a to i tím, že si zahrajeme „divadlo“. Předškolní děti se připraví k zápisu - budeme procvičovat co by měly znát a umět, budeme povzbuzovat důvěru dětí v sebe sama a ve vlastní schopnosti, tak aby si také věřili a nebáli se.

 

Únor

Téma: „Hurá do pohádky“

Podtéma:

„Bylo, nebylo…“ 
„Pojďte dál, pohádka začíná“ 
„Hrajeme si pohádky“ 
„Tři přání“ 

Charakteristika:

Tento měsíc bude pro nás celý „kouzelný“. Vžijeme se do rolí princezen, princů…, ale i kouzelníků a čarodějnic. Uvědomíme si, co je pro nás důležité: Jaké přání bychom chtěli, aby se nám vyplnilo? Jaké přání by měl/a bratr/sestra… Posoudíme různé postavy z pohádek – zda se zachovaly správně…, jak bychom se zachovali my? Pomůžeme také s výzdobou kulturního domu a těšíme se na očekávaný karneval.

 

Březen

Téma: „Svět kolem nás“

Podtéma:

„Moje první knížka“
„To je krásy na světě“ 
„Příprava na Velikonoce“ 
„Když jaro zaťuká“
„Sluníčko se směje“ 

Charakteristika:

Všímáme si pučícího jara, přilétání ptáčků… - vše je nové. Získáme představu o významu a tradicích Velikonoc, vyzdobíme si jarní školku různými výtvarnými technikami. Zjistíme, zda nám i ticho může „dělat dobře“. Zkusíme si uvědomit vlastní sílu a síly v okolí: např. předmětů – dveře, auta… Budeme si povídat o svých oblíbených knihách a knižních hrdinech a také si o nich číst.

 

Duben

Téma: „Jé, pozor“

Podtéma:

„Pozor, stát, červená“
„Jedem, jedem z kopečka, hvízdají nám kolečka“ 
„Máme rádi zvířata“ 
„Rozvíjej se poupátko“ 

Charakteristika:

Budeme poznávat domácí zvířátka a jejich mláďata, povídat si o jejich užitku pro člověka…, všimneme si, jak rostou kytičky – když mají dobré x špatné podmínky - mají něco společného s člověkem? Tento měsíc si zopakujeme, jak chodíme po ulici a rozebereme různé situace v silničním provozu, které si „procvičíme“ i ve městě. Začneme jezdit na plavání – proto si zopakujeme pravidla chování a bezpečnosti při plaveckém  výcviku, snažíme se u dětí vytvořit kladný vztah k vodě. Budeme porovnávat život na městě a vesnici, jak moc je odlišný, výhody i nevýhody obou míst…

 

Květen

Téma: „Taková normální rodinka“

Podtéma:

„Moje rodina“ 
„Moje maminka je nejkrásnější“ 
„Ráno, poledne, večer“
„Tady bydlím“

Charakteristika:

Posílíme a upevníme vztahy k vlastní rodině i domovu - děti budou nacvičovat na besídku ke Dni matek, vyrábět pro maminky dárky, po plaveckém výcviku se všichni rádi vracíme domů… - vše vyvrcholí slavnostní besídkou pro maminky, tatínky i ostatní příbuzné. Naučíme se znát časový sled dne – ráno x poledne x večer, včera x dnes x zítra…

 

Červen

Téma: „Broučkové poletují“

Podtéma:

„Děti mají svátek“
„Těšíme se na prázdniny“ 
„Vítáme léto“ 
„Poslední zvonění“ 

Charakteristika:

V tomto měsíci budeme slavit Den dětí – proto dáme dětem možnost, „utvořit“ si svůj ideální den v MŠ (případně i více) a v případě přání, která nebude možné splnit… vysvětlíme, proč to není možné. Budeme si povídat a zjišťovat, zda se mají děti na celém světě stejně. Také tento měsíc přivítáme léto a popovídáme,… si o něm. Před prázdninami si řekneme, jaká na nás mohou číhat nebezpečí, jak si dát na sebe pozor, co dělat můžeme, co nesmíme, co s doprovodem dospělého…